Müügitingimused

 

1.    Müügitingimuste kehtivus ja ulatus

1.1.    Käesolevad Müügitingimused kehtivad Goodshop.ee veebikaubamaja klientide (edaspidi Ostja) ja Hovere Property OÜ (edaspidi Goodshop) vahel kauba (edaspidi Toode/Tooted) ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2.    Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Goodshop veebikaubamajast Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3.    Goodshop jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades ning nimetatud muudatusi kajastatakse Goodshopi veebilehel www.goodshop.ee.

1.4.    Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügitingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2.    Hinnad

2.1.    Kõik hinnad Goodshop veebikaubamajas sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2.    Kuvatud soodusprotsendid on ümardatud täisarvuni.

3.    Tellimuste vormistamine

3.1.    Goodshop veebileheküljelt on võimalik osta neid Tooteid, millel on nupp “Lisa korvi”. Sobiva Toote tellimiseks peab need lisama ostukorvi.

3.2.    Toote hind ja saadavus võivad jooksvalt ja etteteatamata muutuda.
3.2.2.    Toodete hind on välja toodud Toote leheküljel ning soodushinna puhul kajastub seal nii soodus- kui tavahind.

3.3.    Ostjal on võimalik ostukorvi sisu vaadata vajutades veebilehekülje päises asuvale ikoonile “Ostukorv”.
3.3.1.    Ostukorvis olevat Toodete kogust saab muuta, kirjutades koguse lahtrisse soovitud Toodete arvu.
3.3.2.    Tooteid saab ostukorvist eemaldada vajutades samal real asuvale “ristile”.

3.4.    Enne tellimuse vormistamist tuleb valida sobiv tarneviis

3.5.    Tellimuse vormistamiseks peab vajutama nupule “Mine maksma”.

3.6.    Tellimuse kinnitamiseks vajutage nuppu “Esita tellimus”.
3.6.1.    Tellimuse eest saab tasuda pangalingiga: Eesti (Swedbank, SEB, LHV, Coop Pank, Luminor). Pangalingiga teostatud makseid vahendab Montonio Finance OÜ. Pangalingiga tasumine toimub väljaspool Veebipoodi vastava panga turvalises keskkonnas. Veebipoel puudub ligipääs kliendi pangaandmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

3.6.2.    Tellimuse kinnitus ehk ettemaksuarve saadetakse Ostja e-posti aadressile.
3.6.3.    Tellimuste ajalugu ja arveid on võimalik hallata ikooni alt “Minu konto”.

3.7.    Tooted saadetakse välja Goodshop-i poolt peale arve tasumist. Kui tellimuse arvet ei tasuta 7 päeva jooksul, siis tellimus tühistatakse. 

4.    Müügilepingu jõustumine

4.1.    Ostja seob ennast tellimuse ja selle eest tasumisega pärast vajutamist nupule “Esita tellimus”.

4.2.    Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva ettemaksu laekumist OÜ Hovere Property arvelduskontole.

5.    Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1.    Pärast müügilepingu jõustumist (Ostjapoolset ettemaksuarve tasumist) komplekteerib Goodshop tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks Goodshop logistikapartneritele. Toodete tarneaeg on näidatud toote kirjelduses.

5.2.    Viivitusteta kohaletoimetamiseks peab Ostja hoolega üle kontrollima kohaletoimetamiseks sisestatud andmed. 

5.3. Juhul, kui Tellija poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, teatab Veebipood sellest Tellijat, tema poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti teel 2 tööpäeva jooksul alates Lepingu jõustumisest ning ühtlasi anname teada Tellija poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja.

5.4. Juhul, kui Tellija kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Tellijal õigus oma tellimus tühistada ning tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Tellijale viivitamatult, kuid hiljemalt 2 tööpäeva jooksul.

5.5.    Goodshop ei vastuta Toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui Tooted on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Goodshop ei saanud mõjutada või ette näha.

5.6. Tooted antakse kulleri poolt Tellijale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist palume Tellijal toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele märkus. Palume vigastatud pakendiga tootest teatada ja saata pildid e-posti aadressile hovereproperty@gmail.com. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

6.    Taganemisõigus

6.1.    Goodshop veebipoest ostetud Toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus. Juhul kui e-poest tellitud Toode Ostjale ei sobi, võib ta selle põhjendusi esitamata tagastada.
6.1.1.    Taganemistähtaeg lõppeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Tooted füüsiliselt enda valdusesse.

6.2.    Taganemisõigus puudub:
6.2.1    tootele, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
6.2.2   tootele, mida on kasutatud majandus-ja kutsetegevuse eesmärgil.

6.3.    Kauba tagastamisel tagastab Goodshop Ostjale tagastatava Toote maksumuse viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Goodshop saab teada Ostja otsusest Toode tagastada.

6.3.1.    Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

6.4.    Ostja peab Toote Goodshopile tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Goodshopile Toote tagastamise soovist. 

6.5.    Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Toote enne 14-päevase tähtaja lõppu.

6.6.    Goodshopil on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Goodshop on tagastatava Toote tagasi saanud või Ostja on esitanud Goodshopile tõendid, et ta on Toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.7.    Kui Ostja soovib vältida Toote väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Toodet kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses, ning Toode tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid). Kui Ostja kasutab Toodet rohkem, kui on vaja teha Toote olemuses ja toimimises veendumiseks, või ei tagasta Toodet originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest.
6.7.1.    Tagastamisele kuuluva Toote halvenemise korral vastutab Ostja Toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.

6.8.    Toote väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Goodshopil õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Toote tagastamisest.

6.9.    Kui Ostja on tagastatavat Toodet kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Toodet rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest ning Goodshopil on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul, kui Ostja ei ole nõus Goodshopi poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Goodshopi vahel pooleks.

6.10.    Kui selgub, et Ostja ei ole saanud tellitud Toodet, Toode ei vasta e-poes olevale kirjeldusele või Tootel ilmneb viga, siis ei pea Ostja tegema taganemisavaldust 14 päeva jooksul, vaid võib kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust.

7.    Ostetud Toote kasutamine majandus- või kutsetegevuse eesmärgil (k.a juriidiline isik)

7.1.  Tagastamise õigus ei laiene juriidilistele isikutele. Tarbijakaitseseaduse mõistes on tarbija eraisik.

7.2.    Toodet ei asendata kui:
7.2.1.    Toode on valmistatud arvestades konkreetseid Ostja isiklikke vajadusi;
7.2.2.    Toode on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;

8.    Vastutus ja pretensioonide esitamise kord

8.1.    Goodshopi ja Ostja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tehtud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2.    Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Toote puhul esitada Goodshopile pretensioone kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates Toote puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Toodet, kui Toote kasutamine halvendab veelgi Toote seisukorda.

8.3.    Ostjal on võimalik Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Toote parandamist või asendamist. Juhul, kui Toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagasi.

8.4.    Goodshop ei vastuta Ostja süül Toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse Toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

8.5.    Kui Tootele on Goodshopi või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Tootega ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

8.6.    Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Toode on ostetud Goodshopi e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Goodshop probleemi lahendamata jätta.

8.7.    Goodshop e-poest ostetud Toote puuduse ilmnemisel on Ostjal võimalik pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile hovereproperty@gmail.com või helistada telefonil +372 56 357 772

8.8.    Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puudusega Toode. Goodshop ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Toote puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Toode saata diagnostikasse või ekspertiisi.

8.9.    Pretensooni esitamisel tuleb ära märkida:
8.9.1.    Ostja nimi ja kontaktandmed;
8.9.2.    Kaebuse esitamise kuupäev;
8.9.3.    Toote puudus;
8.9.4.    Goodshopile esitatav nõue;
8.9.5.    Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

8.10.    Goodshop vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Ostja pretensiooni kättesaamist. Kui Goodshopil ei ole võimalik 15 päeva jooksul Ostja pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.

8.11.    Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@ttja.ee. Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013.

8.12.    Kui Ostja ja Goodshop ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole, mille menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

8.13.    Ostjal on õigus pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

9.    Vääramatu jõud

9.1.    Goodshop ei vastuta tekkinud kahju või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Goodshop ei saanud mõjutada või ette näha.

10.    Isikuandmete kaitse ja turvalisus

10.1.    Isikukaitse tingimustega saab lähemalt tutvuda privaatsustingimustes.

11.    Andmete töötlemine ja turvalisus

11.1.    Kõik Goodshop e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja/Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Ostja/Kliendi nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

11.2.    Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti puudub ka Mahelao e-poel neile juurdepääs.

12.    Muud tingimused

12.1.    Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

12.2.    Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Maheladu endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.

12.3.    Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastamist uuenenud.